“Το σύμπαν δεν συνωμοτεί ποτέ εναντίον σου, γιατί απλά δεν νοιάζεται για σένα!”

“The universe never conspires against you, because it just doesn’t care about you!”

Details